The Business

Affärsmöjligheten – läs och inspireras

Forever Living Products affärsmöjlighet har hjälpt många till en ny karriär, där de tagit kontroll över sin tid, sin ekonomi och sin framtid. Börja med att fråga dig själv: Vad drömmer jag om? Läs sedan om vad Forever Livings affärsmöjlighet inneburit för några av Forever Living Scandinavias återförsäljare – och hur de funnit sin balans i tillvaron. 

Läs mer här

What is Network Marketing?    

Network Marketing, or direct selling via independent distributors, is predicted to be the big way of selling in the future. Since the start in 1978, Forever Living Products has grown into one of the most successful direct selling companies, with distributors in more than 160 countries worldwide. Forever Living Scandinavia has been around for 20 years and has an AAA credit rating for stable, long-term creditworthiness. We are today Scandinavia’s largest direct selling company in health and skin care products based on Aloe vera.


Listen to Jan-Fredrik Torgersen, Chairman of the Norwegian Direct Selling Association/Direktesalgsforbundet, talk more about why 100 million people worldwide choose to use Network Marketing.